2019-10-13

Laboratorium preparatyki zgładów jest wysokospecjalistyczną jednostką, w której nie wykonuje się rutynowych laboratoryjnych badań

Wyniki badań Laboratorium prezentowane są na stronach internetowych, konferencjach oraz w trakcie mniej lub bardziej formalnych spotkań naukowych. W laboratorium znajdują się dwa transmisyjne mikroskopy elektronowe w konfiguracji S/TEM, przeznaczone do obrazowania budowy mikro- i nanostruktur oraz analizy chemicznej materiałów i nanomateriałów. Laboratorium preparatyki zgładów http://laboratorium-pik.pl/uslugi-szkolenia/uslugi/laboratorium-metalograficzne/ jest wysokospecjalistyczną jednostką, w której nie wykonuje się rutynowych laboratoryjnych badań. Wyposażenie Laboratorium obejmuje pełną gamę technik mikroskopowych pozwalających na śledzenie ultraszybkich procesów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej oraz jasnego pola. Laboratorium metalograficzne zostało podzielone jest na dwa obszary - w pierwszym z nich dokonuje się preparatyki,. Trzy najczęściej używane w laboratorium markery do znakowania do użytku w histologii i patologii. Arturem Ginterem laboratorium to zaczęło prężnie działać i wykonuje już jedne z najnowocześniejszych badań datowania bezwzględnego. Wyposażeniem laboratorium są dwa elektronowe mikroskopy skaningowe, przeznaczone do badań mikro- i nanostruktury powierzchni i warstwy przypowierzchniowej materiałów i nanomateriałów. Zaplecze Techniczne laboratorium dysponuje układem chromatograficznym z detekcją absorpcyjną, fluorescencyjną oraz rozpraszania światła. Laboratorium posłuży rozwojowi warsztatu naukowego do zastosowań w badaniach nad nano- i metamateriałami, procesami biochemicznymi i zjawiskami biofizycznymi w mikroskali oraz w inżynierii chemicznej. Laboratorium posiada nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt umożliwiający wnikliwą analizę badanego materiału oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Większość technik doświadczalnych, które zostaną implementowane w Laboratorium jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępnych lub bardzo trudno dostępnych. Laboratorium jako jedno z niewielu na świecie posiada przystawkę automatyzująca pomiary kinetyk wymiany proton-deuter oraz umożliwiającą prowadzenie analiz wysokoprzepustowych. Laboratorium podejmuje liczne działania mające na celu wprowadzenie datowania TL/OSL do praktyki konserwatorskiej. Oferta badań, wykonywanych w naszym Laboratorium dostępna jest poniżej. Realizowane przez nasze laboratorium badania specjalistyczne mają charakter ponadregionalny. Dodatkowo wykonano pomiary na porcjach grafitu przygotowanych w laboratorium radiowęglowym z miligramowych próbek węgla kamiennego (coal). Laboratorium jest wyposażone w system składający się z niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu elektronowego (CryoSEM) sprzężonego ze skupioną wiązką jonową (FIB).